MindfulWeerbaar

mw-logo-indeklas-400

Training MindfulWeerbaar is ontwikkeld door
Ingrid Wijbenga, mindfulnesstrainster
Elbrecht Claus, weerbaarheidstrainster (
Praktijk Elbrecht Claus)

Kort gezegd gaat de mindfulness over je binnenwereld en weerbaarheid over de buitenwereld.
Maar je hebt beide nodig om goed te kunnen functioneren.
Vandaar dat wij de handen ineengelsagen hebben en tot een prachtig nieuw product zijn gekomen!!!

Zie ook onze nieuwe flyer:
http://frosk.nu/folder-mindful-weerbaar/

De training Mindful Weerbaarheid bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur,
waarin elementen van Mindfulness & Weerbaarheid worden gecombineerd.

Mindfulness leert de kinderen een time-out/stil moment te creëren in zichzelf.
Door deze time-out/stilte, ontstaat er een keuzemoment,
voordat een kind reageert op externe of interne prikkels.
Weerbaarheid leert de kinderen vervolgens wat de keuzes en mogelijkheden van reageren zijn in de praktijk.
Hierin wordt het groepsproces en concreet gedrag meegenomen.
De training wordt verzorgd door:
– Ingrid Wijbenga (Mindfulnessdocente voor kinderen – www.frosk.nu)
– Elbrecht Claus (Weerbaarheidsdocente – www.balawergea.nl)

Op de vraag van een school in Friesland om “verdieping” na een Weerbaarheidstraining,
hebben Elbrecht Claus en ik de handen ineen geslagen.
Een bruisende samenwerking tussen een weerbaarheids trainster en een mindfulness trainster!
De buitenwereld en de binnen wereld komen samen!!#MindfulWeerbaar
In maart 2016 zijn we gestart.

De training wordt aangepast aan de vraag van de school.
Ook tijdens de training kunnen er onderwerpen toegevoegd worden.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met mij opnemen.
iswijbenga@frosk.nu

Eindgesprek met de leerkracht na de training:
“Het werkt gewoon! ” was de conclusie van de leerkracht aan het einde van het evaluatie gesprek van de MindfulWeerbaar training aan groep 6/7.

Na 8 bijeenkomsten is het tijd voor een evaluatie gesprek op school.
Het gaat goed in de klas, prima zelfs, geeft meester M. aan.
Hij merkt veel meer rust, de kinderen reageren minder op elkaar en de concentratie is verbeterd.Ook tijdens de gymlessen merkt hij dit verschil.
Hij geeft aan dat hij veel oefeningen aangeboden heeft gekregen om  ook volgend jaar in te zetten in zijn nieuwe klas.

Deze groep blijft niet bij elkaar.
Natuurlijk nemen de kinderen hun aangeleerde vaardigheden mee, maar voor het doorgaan van het oefenen met de nieuwe vaardigheden zal de leerkracht in de eerste weken van het nieuwe schooljaar langs de nieuwe groepen gaan om zowel de nieuwe groepen als de nieuwe leerkrachten vertrouwd te maken met de “MindfulWeerbaar” oefeningen.

Hieronder kan je mijn facebook verslag lezen van de training aan groep 6/7 op basisschool “De Kogge” in IJlst.

Uitnodiging voor de ouders van deze school:

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 6/7, Middels deze brief willen we u graag informeren over de training Mindful Weerbaarheid voor groep 6/7. Tevens willen we u uitnodigen voor de extra informatieavond hierover op 10 maart aanstaande. Tijdens de start van het schooljaar besteden we in elke groep aandacht aan de positieve groepsvorming. Dit doen we door middel van opdrachten en spelletjes waarbij kennismaking, samenwerking, sociale interactie en regels en afspraken centraal staan (de zgn. Gouden Weken). Daarnaast hebben we wekelijks een extra ‘groep 6 en 7’-moment gepland, zodat we blijvend aandacht konden geven aan het sociaal-emotionele aspect van de klas als geheel en van de kinderen in het bijzonder. Onderwerpen als ‘mijn klasgenoot en ik’, ‘beschuldigen’, of ‘vragen waarom’ en ‘jaloers of zo’ zijn onder andere aan de orde gekomen. Als de situatie erom vroeg, hebben we als leerkracht natuurlijk ook ad hoc aandacht besteed aan het welbevinden van de kinderen en van de groep. Als leerkrachten zien we gedurende het schooljaar echter, dat veel kinderen in groep 6 en 7 toch nog extra handvaten kunnen gebruiken op het gebied van concentratie en positief welbevinden en gedrag. Kinderen geven soms zelf aan dat hun ‘hoofd zo vol’ zit, waardoor het werken niet goed lukt. Of ze reageren primair op een negatieve manier richting een klasgenoot, waardoor er een conflict ontstaat. Om te oefenen met het toepassen van de handvaten hebben we Ingrid Wijbenga en Elbrecht Claus gevraagd een training Mindful & Weerbaarheid van 8 weken aan groep 6/7a te geven. Zij hebben ruime ervaring op dit gebied en combineren dit met onze Kanjertraining.

Uitnodiging ouderavond IJlst:

Flyer school Ijlst

 

2016-03-14
De kop is eraf ; les 1 van de training ” Mindful Weerbaar” . Het onderwerp was ” Stevig Staan ” . Hoe doe je dat , wat heb je daarvoor nodig en wat leer je daarvan ? Met het werkboekje kan de leraar oefenen met de klas en de leerlingen thuis.‪#‎MindfulWeerbaar

2016-03-21
MindfulWeerbaar les 2 . De les zou gaan over observeren en concentreren. Maar we hadden redenen om hem om te zetten naar “Trots zijn op jezelf” . Na de herhaling van de oefening ” staan als een boom ” verder met het verhaal van de 2 wolven . Aangevuld met mooie oefeningen in complimenten geven en afgesloten met stilzitten als een kikker. Het blijft prachtig om te zien wat complimenten doen met leerlingen (mensen) . ‪#‎mindfulweerbaar‬

2016-04-04
MindfulWeerbaar les 3.
Observeren en masseren.
Wat een prachtige dingen hadden de kinderen opgeschreven over  de dingend ie ze leuk vinden aan zichzelf. Ook weten ze nu het verschil tussen vertellen wat je leuk vind aan jezelf en opscheppen.
Via een verhaal hebben ze kunnen horen hoe en wanneer de adem je kan helpen.
Bij de oefening ‘Spaghetti test’ leerden ze spanning en ontspanning te herkennen.
Daarna gingen we ‘pizza bakken’. Prachtig hoe goed de kinderen elkaar konden masseren en de rust die dit bracht. Wij waren onder de indruk van de aandacht voor de les van deze week.#mindfulweerbaar

2016-04-11
MindfulWeerbaar les 4
Wat zijn gedachten? Zijn gedachten altijd waar? En hoe kan je je (pieker) gedachten stoppen ? Soms is je hoofd net zo vol als de schuddebol ….wat gebeurt er als je stil gaat zitten en met je aandacht naar je adem gaat ?‪#‎MindfulWeerbaar‬#BalaFrosk#deKoggeIJLST

2016-04-25

MinfulWeerbaargroep Les 5
Gevoelens. heb je een ja of een nee gevoel? Wat kan je met je gevoel? Blijft het altijd hetzelfde?
Of is het als het weer? Het blijft nooit voor altijd regenen.

MindfulWeerbaar Les 6 
Grenzen.Je lichaam geeft een grens aan. Maar (her) kennen we die wel? We hebben geoefend met het aanvoelen van die grens.En wat kan je zeggen wanneer iemand over jouw grens gaat?

Na 2 weken oefenen met het stoppen van piekergedachten op de momenten dat je ze niet wilt,
gaven een aantal kinderen aan dat het ze lukte om te stoppen. Hoe mooi is dat!
Zo waren er voor de kinderen vele’kwartje val’ momenten vandaag!

2016-05-09
MindfulWeerbaar les 7 ,groep 6/7.
Gedachte-Kracht.
Afgelopen maandag weer een zeer leerzame les mogen geven samen met Elbrecht ( Bala) . Het verhaal ‘Wie weet hoe het morgen zal zijn” gaat over: wanneer heb je geluk en wanneer ongeluk? Het is soms maar net hoe jij erover denkt. Je kan de kracht van je gedachten voelen bij de ‘Boom-ballon’ oefening. Prachtig hoe de kinderen daar zonder enige uitleg op reageren. Deze week kunnen ze o.a. verder werken met- en aan de positieve gedachten over de klas die ze in de les zelf opgeschreven hebben#MindfulWeerbaar#BALA#Frosk.nu
2016-05-25
Na 8 prachtige lessen MindfulWeerbaar hebben we afscheid genomen van groep 6/7. Als trainers hebben we positieve veranderingen in de groep gemerkt tijdens onze lessen. We hebben de onderwerpen gaandeweg aangepast aan de vraag van de leerkracht/wat er speelde (nodig) was in de klas.
De onderwerpen van deze training waren:
1. Stevig staan
2. Observeren en concentreren
3. Observeren en masseren
4. De wereld van de gedachten
5. Gevoelend kun je voelen
6. Grenzen
7. Gedachte-kracht
8. Pesten en samenwerken
# Bala Wergea# Frosk.nu # Obs De Kogge

 

 

Voor meer informatie kunt u gerust contact met mij opnemen.
iswijbenga@frosk.nu

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.